Curs calificare Ospatar-Chelner

ICEP HOTEL SCHOOL pune accent calitatea serviciilor şi atitudinea faţă de client. Cursul îşi propune formarea competenţelor de servire corectă a preparatelor şi băuturilor prin prestarea  unor servicii de calitate adaptate tipurilor de consumatori şi de evenimente din unităţile de alimentaţie. Rolul unui ospătar profesionist presupune nu numai servirea preparatelor și băuturilor corect, ci acesta trebuie să-i asigure clientului o experiență plăcută pentru a-l determina să revină. Iată de ce programul de calificare și instruire este necesar și important pentru dobândirea dexterităților necesare si atitudinii unui ospătar, care contribuie la creșterea calităţi serviciilor oferite.

Eligibilitate: Minim 8/10 clase (învăţământ obligatoriu în funcţie de anul absolvirii şi structura ciclului de învăţământ la acea dată). 

Durata curs: aprox 5 luni (720 ore)

 • 240 de ore pregătire teoretică
 • 480 de ore pregătire practică.

Organizarea cursului: cursul poate fi organizat dimineaţa, după-amiază sau în weekend, astfel:  

 • Dimineaţa: luni-vineri între 10:00 şi 14:00;
 • După amiază: luni-vineri între 15:00 şi 19:00.

Programul cursului:  

 • pregătire teoretică; 
 • pregătire practică: în laborator propriu si partenerii de practica (hoteluri, restaurante) 

Pregătire teoretică şi practică
Teorie:
•    Tehnologia activităţii în restaurant şi bar
•    Limbă străină
Modulele de pregătire teoretică se finalizează cu verificări scrise sau orale.

Practică: 
Programa de pregătire practică este distribuită în 2 module:
1. Aplicaţii practice în laboratorul şcolii - restaurant. Materiile prime şi auxiliare sunt asigurate de şcoală pentru fiecare cursant. Modulul se finalizează cu caiet de lucru în restaurant.
2. Practica în producţie se face în hoteluri si restaurante din Romania sau străinătate cu care ICEP HOTEL SCHOOL a încheiat convenţii de practică. 

Modulul se finalizează cu caiet de practică în restaurant, care cuprinde un referat  despre operatiunile efectuate in timpul practicii precum si un studiu de caz pe o tema data sau un caz real.

Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică (test scris) şi o probă practică orală in fata unei comisii autorizate ANC.

Competenţe profesionale dobândite:

 • Comunicare şi numeraţie;
 • Comunicare într-o limbă străină (engleză);
 • Igiena şi securitatea muncii;
 • Munca în echipă;
 • Comportament profesional
 • Etica ospitalităţii;
 • Psihologia Clientului;
 • Organizarea activităţilor unităţilor de alimentaţie şi turism;
 • Sisteme de servire: servirea preparatelor, servirea băuturilor;
 • Asocierea băuturilor cu preparatele culinare.

Tipul de certificat obţinut/ certificare curs

În urma absolvirii cursurilor se obţine un CERTIFICAT DE CALIFICARE, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite cu recunoaştere naţională. Certificatele sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene. Acest curs de pregătire este autorizat şi avizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).

DUBLĂ CERTIFICARE: Acum pute ţi obţine dublă certificare Europeană si Americană!

Puteţi opta în paralel să urmați cursul Hospitality English and Communication sau Hospitality Professional Certificate în limba engleză şi să obtineţi o diplomă recunoscută la nivel global. Certificatul obținut este recunoscut de North Carolina Higher Education Comission din Statele Unite ale Americii.

Perspectiva profesională:
Cursantii noştri vor avea acces la ofertele şi programele de muncă oferite în străinătate de Departamentul de Recrutare ICEPWORLD. Mai multe informaţii: www.icepworld.ro

Cursanţii care vor dori să continue studiile în cadrul ICEP HOTEL SCHOOL, pot urma unul din cursurile de mai jos:

Cursuri de specializare:

 • Şef de sală restaurantcondiţii de admitere: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie,
 • Barman preparator - condiţii de admitere: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie),
 • Somelier - condiţii de admitere: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie.

Cursuri de perfecţionare: 

 • Director de restaurant (studii: liceu cu bacalaureat). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce un restaurant, conform legislaţiei in vigoare.
 • Director de hotel(condiţii de admitere: liceu cu bacalaureat). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce o unitate de cazare, conform legislaţiei in vigoare.
 • Manager în activitatea de turism(condiţii de admitere: studii superioare). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce o unitate de cazare (hotel, pensiune, motel, cabana), restaurant sau agenţie de turism, conform legislaţiei in vigoare.

Curs Director de Hotel

 

Cursul îşi propune dezvoltarea de competenţe manageriale pentru conducerea eficientă a unei afaceri în turism: coordonarea administrării resurselor umane, fundamentarea şi implementarea programelor de marketing, gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare, managementul calităţii, asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii şi aplicare a legislaţiei specifice, elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii şi procesul decizional.

De ce sa alegeti cursul de DIRECTOR HOTEL? 

 • Pentru a avansa in cariera prin urmarea cursului de perfectionare; 
 • Pentru a demara si conduce o unitate de cazare: hotel, pensiune, motel, etc.;
 • Pentru a insusi sau actualiza cunostintele necesare gestionarii unei afaceri in domeniul turismului de la cei mai buni specialisti din domeniu;
 • Pentru a obtine brevetul in turism*

Eligibilitatediploma de bacalaureat, experienta in turism si cunoasterea limbii engleze.

Tematica curs DIRECTOR DE HOTEL:

 • Management general
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calității
 • Managementul activității de cazare 
 • Food & Beverage Management (productie culinara, restaurant si bar)
 • Events & Spa Management
 • Comunicare si Customer Relationship Management
 • Sales & Marketing Management
 • Social Media Management
 • Management financiar
 • Revenue Management.

Durata Curs: 720 ore - 4.5 luni 

Teoria (240 ore): seminarii in sala de curs organizate in weekend (vineri – duminica) + seminarii si studiu individual pe platforma online ICEP HOTEL SCHOOL. 

Practica (480 ore): studii de caz, proiecte, vizite documentare si practica la hotelurile partenere sau la locul de munca. Programul practicii la hotelurile partenere este stabilit cu partenerii de practica.

Formatori:

Formatorii ICEP HOTEL SCHOOL sunt traineri cu experienta reala in industria turismului (manageri si directori de unitati de cazare, sefi de departamente, specialisti in turism), certificati de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

În urma absolvirii cursurilor se obţine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE necesar conducerii unei unităţi de cazare: hotel, pensiune, motel sau cabană).

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană. In urma obtinetii certificatului de absolvire veti putea aplica pentru BREVETUL IN TURISM in conditiile legii.

DUBLĂ CERTIFICARE: Acum pute ţi obţine dublă certificare Europeană si Americană!

Puteţi opta în paralel să urmați cursul Hospitality Supervisor în limba engleză şi să obtineţi Hospitality Supervisor Certificate recunoscut la nivel global. Certificatul obținut este recunoscut de North Carolina Higher Education Comission din Statele Unite ale Americii.

Curs Manager in Activitatea de Turism

Cursul îşi propune dezvoltarea de competenţe manageriale pentru conducerea eficientă a unei afaceri în turism: coordonarea administrării resurselor umane, fundamentarea şi implementarea programelor de marketing, gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare, managementul calităţii, asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii şi aplicare a legislaţiei specifice, elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii şi procesul decizional.

De ce sa alegeti cursul de MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM? 

 • Pentru a avansa in cariera prin urmarea cursului de perfectionare; 
 • Pentru a demara si conduce o afacere in turism (hotel, pensiune, motel, restaurant sau agentie de turism);
 • Pentru a insusi sau actualiza cunostintele necesare gestionarii unei afaceri in domeniul turismului de la cei mai buni specialisti din domeniu;
 • Pentru a obtine brevetul in turism*

Dupa obţinerea diplomei de absolvire, veti avea calitatea legala de a ocupa oricare din funcţiile de mai jos:

 1. Manager în activitatea de turism; 
 2. Director de agenţie de turism; 
 3. Director de hotel; 
 4. Director de restaurant; 
 5. Cabanier.

Eligibilitatestudii superioare cu diplomă de licentă (indiferent de domeniu), cunostinte de management sau experienta in turism si cunoasterea limbii engleze.

Tematica curs MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM:

 • Management general
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calității
 • Managementul activității de cazare 
 • Food & Beverage Management (productie culinara, restaurant si bar)
 • Events & Spa Management
 • Comunicare si Customer Relationship Management
 • Sales & Marketing Management
 • Social Media Management
 • Management financiar
 • Revenue Management
 • Managementul activităţii agenției de turism.

Durata Curs: 720 ore - 4.5 luni 

Teoria (240 ore): seminarii in sala de curs organizate in weekend (vineri – duminica) + seminarii si studiu individual pe platforma online ICEP HOTEL SCHOOL. 

Practica (480 ore): studii de caz, proiecte, vizite documentare si practica la hotelurile partenere sau la locul de munca. Programul practicii la hotelurile partenere este stabilit cu partenerii de practica.

Formatori:

Formatorii ICEP HOTEL SCHOOL sunt traineri cu experienta reala in industria turismului (manageri si directori de unitati de cazare, sefi de departamente, specialisti in turism), certificati de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Competenţe profesionale MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM: 

 • Rezolvarea problemelor complexe
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă 
 • Comunicarea in limba engleză 
 • Activitatea în echipă
 • Dezvoltarea continuă a potențialului propriu
 • Organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitații secției. Întocmirea documentelor specifice.
 • Planificarea activităților unității
 • Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calității în unitatea de turism
 • Asigurarea securitatii si sănătății în muncă şi a protecției mediului
 • Conducerea compartimentelor operaționale şi funcționale ale unității
 • Fundamentarea si implementarea programelor de marketing
 • Coordonarea activitaților realizate prin frunizori si parteneri
 • Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare
 • Adoptarea la cerintele pieței prin promovarea inovației şi a schimbării în unitate
 • Asigurarea sistemului de organizare funcțională a unității
 • Elaborarea strategiilor de dezvoltarea a unității.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

În urma absolvirii cursurilor se obţine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE necesar conducerii unei unităţi de turism (hotel, pensiune, motel, agenţie de turism, restaurant sau cabană).

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană. In urma obtinetii certificatului de absolvire veti putea aplica pentru BREVETUL IN TURISM in conditiile legii.

DUBLĂ CERTIFICARE: Acum puteţi obţine dublă certificare Europeană si Americană!

Puteţi opta în paralel să urmați cursul Hospitality Supervisor în limba engleză şi să obtineţi Hospitality Supervisor Certificate recunoscut la nivel global. Certificatul obținut este recunoscut de North Carolina Higher Education Comission din Statele Unite ale Americii.

Curs Calificare Cofetar-Patiser

Obiectivele cursului:

Acest curs vă introduce în lumea produselor de patiserie şi cofetărie: torturi, prăjituri, sortimente de îngheţată şi alte produse de cofetărie. Obiectivul acestui curs este să dobândiţi competenţele necesare pentru pregătirea unor produse delicioase de patiserie şi cofetărie, să realizaţi decoraţiuni precise şi delicate, să aprofundaţi tehnici de prezentare, să ambalaţi estetic şi să pregătiţi produsele pentru comercializare, să depozitaţi produsele corepunzător, să exploataţi corespunzător echipamentele pentru copt şi răcit, să efectuaţi aprovizionarea cu materii prime şi produse alimentare, manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare.

Cursurile vi se adresează dacă: 

 • Doriţi să profesaţi în industria alimentației publice, respectând cerinţele Uniunii Europene;
 •  Doriţi să obţineţi dublă calificare în meseriile de cofetar şi patiser;
 • Doriţi să învăţaţi să realizaţi produse de cofetărie şi patiserie acasă din hobby-plăcere
 • Doriţi să vă îmbunătăţiţi tehnica de lucru, să vă dezvoltaţi şi să experimentaţi noi trenduri în materie de produse de cofetărie şi patiserie.

De ce să alegeţi cursurile ICEP HOTEL SCHOOL? 

 • obţineţi o dublă calificare în meseriile de cofetar şi patiser –  diplomă recunoscută naţional şi internaţional;
 • dobândiţi cunoştinţe în domeniu la standarde internaţionale; 
 • aveţi posibilitatea să efectuaţi stagiul de practică sau internship în locaţii de 4-5* în România sau puteţi aplica pentru un stagiu de practică în Europa;
 • beneficiaţi de consiliere şi orientare în carieră pentru a găsi un loc de muncă în România sau în străinătate;
 • veţi avea acces la ofertele şi programele de muncă oferite în străinătate prin intermediul departamentului nostru de recrutare. 

Condiţii de eligibilitate-înscriere:

 • Minim 8 clase (învăţământ obligatoriu);
 • Experienţa sau cunoştinţele în domeniu nu sunt necesare.

Durata cursului (teorie + practica): 

Modul Cofetar 12 săptămâni & Modul Patiser 6 săptămâni 

Programul cursului:

TEORIE:

 • Durată: 6 săptămâni, după amiază, luni-vineri între 16:30 şi 19:00
 • Cursurile teoretice se desfăşoara în sălile de clasă ICEP HOTEL SCHOOL
 • Programa de pregătire adaptată cerinţelor actuale conţine: Tehnologia produselor de cofetărie şi patiserie şi Comunicare în limbă engleză
 • Teoria este însoţită de suport de curs, reţete şi alte materiale educaţionale.

PRACTICĂ: programa de pregătire practică este distribuită în 2 module:

1. Aplicaţii practice în laboratorul şcolii: materiile prime şi auxiliare pentru demonstraţia maestrului cofetar sunt asigurate de şcoală. Modulul se finalizează cu caiet de lucru în bucătărie.

2. Practica în producţie:  este asigurată în hoteluri de 4*- 5* si cofetării de lux, locaţii cu laboratoare utilate şi dotate la cele mai înalte standard

Durata practicii: 12 săptămâni, în funcţie de disponibilitatea cursantului şi programul convenit cu partenerul de practică:

 • Full-time:  6-8 ore/zi 
 • Part-time: 4 ore/zi dimineaţa sau seara în fiecare zi 
 • Part-time: 4 ore/zi de 2-3 ori pe săptămână + weekend.

Modulul se finalizează cu caiet de practică - care cuprinde fişele tehnologice ale preparatelor executate.

Promovarea cursului: se face prin susţinerea examenului teoretice şi practice.

În urma absolvirii cursurilor veţi obţine două certificate de calificare – cofetar şi patiser, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, însoțite de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite. Certificatele sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene. Acest curs de pregătire este autorizat şi avizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).

Curs Calificare Bucatar

Obiectivul cursului: 
Formarea competenţelor de prelucrare corectă a materiilor prime, de pregătire a sortimentelor de preparate culinare şi aplicare a normelor de igienă şi siguranţa alimentaţiei (HACCP).

Acest curs se adresează: 

 • Persoanelor care vor să profeseze în industria alimentației publice, respectând cerinţele Uniunii Europene;
 • Persoanelor care vor să-şi însuşească cunoștințele necesare unui bucătar.

De ce să alegeţi cursurile ICEP HOTEL SCHOOL? 

 • obţineţi o calificare în meseria de bucătar şi o diplomă recunoscută naţional şi internaţional;
 • dobândiţi cunoştinţe în domeniul culinar la standardele internaţionale; 
 • aveţi posibilitatea să efectuaţi stagiul de practică sau internship în locaţii de 4-5* în România sau puteţi aplica pentru un stagiu de practică în Europa;
 • beneficiaţi de consiliere şi orientare în carieră pentru a găsi un loc de muncă în România sau în străinătate;
 • veţi avea acces la ofertele şi programele de muncă oferite în străinătate prin intermediul departamentului nostru de recrutare. 

Condiţii de eligibilitate-înscriere:
Minim 8/10 clase (învăţământ obligatoriu în funcţie de anul absolvirii şi structura ciclului de învăţământ la acea dată).


Durata curs: 6 luni (teorie şi practică)

Organizarea cursului:  

 • TEORIE: după amiază, luni-vineri între 16:30 şi 19:00
 • PRACTICĂ: în funcţie de programul convenit cu partenerul de practică.

Programul cursului: Pregătire teoretică şi practică:

Teorie:

 • Tehnologie culinară; 
 • Comunicare în limbă engleză.

Modulele de pregătire teoretică se finalizează cu verificări scrise sau orale.Practică: Programa de pregătire practică este distribuită în 2 module:

1. Aplicaţii practice în bucătăria şi laboratorul bucătărie al şcolii. Tematica de pregătire este repartizată astfel:

 • Gustări şi antreuri; 
 • Semipreparate culinare (fonduri, sosuri,  aspicuri, aluaturi şi aplicaţii ale acestora în preparate);
 • Supe, creme, ciorbe, consommé - uri, garnituri, salate, etc 

Materiile prime şi auxiliare pentru demonstraţia maestrului bucătar sunt asigurate de şcoală. Modulul se finalizează cu caiet de lucru în bucătărie.

2. Practica în producţie se face în restaurante cu care ICEP HOTEL SCHOOL a încheiat convenţii de practică în România sau străinătate. 
Modulul se finalizează cu caiet de practică în bucătărie - care cuprinde fişele tehnologice ale preparatelor executate.


Competenţe profesionale dobândite:

 • Comunicarea la locul de muncă;
 • Desfășurarea muncii în echipă;
 • Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă;
 • Asigurarea condițiilor igienico-sanitare;
 • Prevenirea poluării mediului;
 • Organizarea cadrului general de deschidere și închidere a activității secției, întocmirea documentelor specifice;
 • Pregătirea gustărilor calde şi reci;
 • Pregătirea antreurilor calde şi reci;
 • Pregătirea mâncărurilor din carne;
 • Pregătirea fripturilor;
 • Pregătirea mâncărurilor din legume, orez, ouă, paste făinoase;
 • Pregatirea preparatelor lichide;
 • Prepararea dulciurilor (deserturilor);
 • Prepararea fondurilor glace;
 • Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare;
 • Realizarea aluaturilor de bază;
 • Realizarea sosurilor;
 • Realizarea salatelor;
 • Realizarea acțiunilor de supervizare și control.

Tipul de certificat obţinut: DIPLOMA DE CALIFICARE NIVEL 2
În urma absolvirii cursurilor se obţine un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite cu recunoaştere naţională. Certificatele sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene. Acest curs de pregătire este autorizat şi avizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).


Perspectiva profesională 
Curs de specializare Bucătar Șef (studii: minim 10 clase și diplomă de calificare de bucătar - nivel 2). 

Curs de perfecţionare: 

 • Director de restaurant (studii: liceu cu bacalaureat). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce un restaurant, conform legislaţiei in vigoare.
 • Director de hotel(condiţii de admitere: liceu cu bacalaureat). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce o unitate de cazare, conform legislaţiei in vigoare.
 • Manager în activitatea de turism(condiţii de admitere: studii superioare). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce o unitate de cazare (hotel, pensiune, motel, cabana), restaurant sau agenţie de turism, conform legislaţiei in vigoare.
 • 1
 • 2

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • Copie CI / BI;
 • Formularul de înscriere si contractul de formare profesională - descarcă aici;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copia ultimului act de studii;
 • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos);
 • CV
 • Dosar cu şină;
 • Poza tip buletin

 

REDUCERI

 •  5% pentru plata integrala a taxei de curs la inscriere
 • 10% pentru al 2-lea curs urmat cu ICEP HOTEL SCHOOL
 • 20% pentru al 3-lea curs urmat cu ICEP HOTEL SCHOOL
 • 10% pentru fiecare persoana recomandata care se inscrie la acelasi curs

Echipa ICEPWORLD

Suntem aici să te ajutăm. 

 • Suzanne Nuridsany

  Suzanne Nuridsany

  Managing Director
  ICEPWORLD ROMANIA
 • Dan Radu

  Dan Radu

  Director of Career Development
  ICEPWORLD ROMANIA
 • Gabriela Ailenii

  Gabriela Ailenii

  Recruiter
  ICEPWORLD
  BUCHAREST
 • Adela Mitu

  Adela Mitu

  Recruiter
  ICEPWORLD
  BUCHAREST
 • Eugenia Nicolaev

  Eugenia Nicolaev

  Recruiter
  ICEPWORLD
  MOLDOVA
 • Bianca Mos

  Bianca Mos

  Recruiter
  ICEPWORLD
  TRANSILVANIA