Curs calificare Ospatar-Chelner

ICEP HOTEL SCHOOL pune accent calitatea serviciilor şi atitudinea faţă de client. Cursul îşi propune formarea competenţelor de servire corectă a preparatelor şi băuturilor prin prestarea  unor servicii de calitate adaptate tipurilor de consumatori şi de evenimente din unităţile de alimentaţie. Rolul unui ospătar profesionist presupune nu numai servirea preparatelor și băuturilor corect, ci acesta trebuie să-i asigure clientului o experiență plăcută pentru a-l determina să revină. Iată de ce programul de calificare și instruire este necesar și important pentru dobândirea dexterităților necesare si atitudinii unui ospătar, care contribuie la creșterea calităţi serviciilor oferite.

Eligibilitate: Minim 8/10 clase (învăţământ obligatoriu în funcţie de anul absolvirii şi structura ciclului de învăţământ la acea dată). 

Durata curs: aprox 5 luni (720 ore)

 • 240 de ore pregătire teoretică
 • 480 de ore pregătire practică.

Organizarea cursului: cursul poate fi organizat dimineaţa, după-amiază sau în weekend, astfel:  

 • Dimineaţa: luni-vineri între 10:00 şi 14:00;
 • După amiază: luni-vineri între 15:00 şi 19:00.

Programul cursului:  

 • pregătire teoretică; 
 • pregătire practică: în laborator propriu si partenerii de practica (hoteluri, restaurante) 

Pregătire teoretică şi practică
Teorie:
•    Tehnologia activităţii în restaurant şi bar
•    Limbă străină
Modulele de pregătire teoretică se finalizează cu verificări scrise sau orale.

Practică: 
Programa de pregătire practică este distribuită în 2 module:
1. Aplicaţii practice în laboratorul şcolii - restaurant. Materiile prime şi auxiliare sunt asigurate de şcoală pentru fiecare cursant. Modulul se finalizează cu caiet de lucru în restaurant.
2. Practica în producţie se face în hoteluri si restaurante din Romania sau străinătate cu care ICEP HOTEL SCHOOL a încheiat convenţii de practică. 

Modulul se finalizează cu caiet de practică în restaurant, care cuprinde un referat  despre operatiunile efectuate in timpul practicii precum si un studiu de caz pe o tema data sau un caz real.

Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică (test scris) şi o probă practică orală in fata unei comisii autorizate ANC.

Competenţe profesionale dobândite:

 • Comunicare şi numeraţie;
 • Comunicare într-o limbă străină (engleză);
 • Igiena şi securitatea muncii;
 • Munca în echipă;
 • Comportament profesional
 • Etica ospitalităţii;
 • Psihologia Clientului;
 • Organizarea activităţilor unităţilor de alimentaţie şi turism;
 • Sisteme de servire: servirea preparatelor, servirea băuturilor;
 • Asocierea băuturilor cu preparatele culinare.

Tipul de certificat obţinut/ certificare curs

În urma absolvirii cursurilor se obţine un CERTIFICAT DE CALIFICARE, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, însoțit de suplimentul descriptiv ce vă confirmă competențele dobândite cu recunoaştere naţională. Certificatele sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene. Acest curs de pregătire este autorizat şi avizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).

DUBLĂ CERTIFICARE: Acum pute ţi obţine dublă certificare Europeană si Americană!

Puteţi opta în paralel să urmați cursul Hospitality English and Communication sau Hospitality Professional Certificate în limba engleză şi să obtineţi o diplomă recunoscută la nivel global. Certificatul obținut este recunoscut de North Carolina Higher Education Comission din Statele Unite ale Americii.

Perspectiva profesională:
Cursantii noştri vor avea acces la ofertele şi programele de muncă oferite în străinătate de Departamentul de Recrutare ICEPWORLD. Mai multe informaţii: www.icepworld.ro

Cursanţii care vor dori să continue studiile în cadrul ICEP HOTEL SCHOOL, pot urma unul din cursurile de mai jos:

Cursuri de specializare:

 • Şef de sală restaurantcondiţii de admitere: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie,
 • Barman preparator - condiţii de admitere: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie),
 • Somelier - condiţii de admitere: studii 10 clase şi calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie.

Cursuri de perfecţionare: 

 • Director de restaurant (studii: liceu cu bacalaureat). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce un restaurant, conform legislaţiei in vigoare.
 • Director de hotel(condiţii de admitere: liceu cu bacalaureat). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce o unitate de cazare, conform legislaţiei in vigoare.
 • Manager în activitatea de turism(condiţii de admitere: studii superioare). În urma absolvirii acestui curs de formare managerială, veţi putea conduce o unitate de cazare (hotel, pensiune, motel, cabana), restaurant sau agenţie de turism, conform legislaţiei in vigoare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • Copie CI / BI;
 • Formularul de înscriere si contractul de formare profesională - descarcă aici;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copia ultimului act de studii;
 • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos);
 • CV
 • Dosar cu şină;
 • Poza tip buletin

 

REDUCERI

 •  5% pentru plata integrala a taxei de curs la inscriere
 • 10% pentru al 2-lea curs urmat cu ICEP HOTEL SCHOOL
 • 20% pentru al 3-lea curs urmat cu ICEP HOTEL SCHOOL
 • 10% pentru fiecare persoana recomandata care se inscrie la acelasi curs

Echipa ICEPWORLD

Suntem aici să te ajutăm. 

 • Suzanne Nuridsany

  Suzanne Nuridsany

  Managing Director
  ICEPWORLD ROMANIA
 • Dan Radu

  Dan Radu

  Director of Career Development
  ICEPWORLD ROMANIA
 • Gabriela Ailenii

  Gabriela Ailenii

  Recruiter
  ICEPWORLD
  BUCHAREST
 • Adela Mitu

  Adela Mitu

  Recruiter
  ICEPWORLD
  BUCHAREST
 • Eugenia Nicolaev

  Eugenia Nicolaev

  Recruiter
  ICEPWORLD
  MOLDOVA
 • Bianca Mos

  Bianca Mos

  Recruiter
  ICEPWORLD
  TRANSILVANIA

Aplica Online